slider_3

Läs om vår modell för lagövervakning

Vi hjälper er med miljölagar och arbetsmiljölagar för att  klara ISO-standardernas krav.

Miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning berör oss alla. För er som jobbar för att vara certifierade finns det stöd att få för att också få kontroll på en av de mest resurskrävande kravpunkterna i ISO-standarderna.

Miljölagarna tas idag fram både inom EU och nationellt. Arbetsmiljölagarna är främst nationella. Att känna till vilka lagar och regler som gäller, och att klara av att följa dessa är krav som gäller för oss alla, privatpersoner som företag. För certifierade organisationer blir det kravet extra tydligt. Lagefterlevnad är en av de tyngsta kravpunkterna i ISO-standarderna. Det finns många olika sätt att klara ISO-standardernas krav. Gemensamt för de flesta är att de förutsätter kompetens inom det rättsliga området och att man sätter av en hel del tid åt arbetet.

En modell som bygger på erfarenhet

Vår modell är framtagen för företag/organisationer som vill lägga ned minimalt med tid och eget arbete, men som vill ha hög säkerhet och bra företagsanpassad personlig support inom området. De som utför arbetet hos oss och som blir er kontakt är erfarna konsulter och revisorer med hög kunskap om hur ett ledningssystem påverkas av lagstiftningens krav.

Vi hjälper er hela vägen

Vår tjänst innebär att vi, på plats, hjälper organisationer att identifiera lagkrav och peka på behovet av att styra verksamheten genom lämpliga egna rutiner/instruktioner. Därefter har vi löpande dialog kring förändringar i både verksamhet och lagstiftningar med platsbesök normalt årligen. Vi bistår helt enkelt med mer än bara laguppdatering.

Vi bevakar lagar, förordningar, föreskrifter från

EU
Riksdagen
Regeringen
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Energimyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Transportstyrelsen
Boverket
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket