ref_1

Referenser

När vi får en förfrågan gör vi kostnadsfritt en bedömning av hur stor arbetsinsats som behövs och skriver ett avtal med fast pris. I priset ingår fri tillgång till support utan speciell debitering för varje förfrågan och årligt besök för avstämning av förändringar. Kostnaden är beroende av företagets storlek, komplexitet, verksamhet på många orter etc. En normalkostnad för ett mindre/mellanstort företag kan grovt anges till 13-16 tkr per år. För bevakning av två områden, miljö och arbetsmiljö, lägger vi till ca 50 % på priset.

Företaget behöver då inga egna abonnemang på lagsamlingar och liknande, och lägger själv ner minimalt med tid på området. I priset ingår våra besök inklusive resekostnader.

Vi har kunder inom många olika branscher och arbetar gärna med ytterligare branscher. Lagarna är för det mesta också branschövergripande.

Några branscher/områden som vi arbetar med:

  • Tillverkningsindustrin
  • Tjänsteproducerande företag
  • Fastighetsbolag
  • Bygg och anläggning
  • Sjukvård
  • Livsmedel
  • Byggvaruhus
  • Varuautomater

Vi lämnar gärna direkta referenser på förfrågan.