slider_3

Vår modell

Att lösa problemet med lagbevakning enligt vår modell kan schematiskt beskrivas i 5 steg.

1.

Vi startar arbetet med en gemensam genomgång av organisationens verksamhet, och gör en bedömning av vilka lagar och regler som har någon betydelse. Genomgången gör vi i normalt med ett besök på plats där vi gemensamt tittar på verksamheten.

För att få ordning på paragraferna

2.

Vi gör en förteckning över vilka lagar och krav som har betydelse för er verksamhet, beskriver kortfattat den konkreta betydelsen och ger om så behövs förslag på hur efterlevnaden rent praktiskt ska lösas eller säkerställas. I förteckningen förs också företagets eventuella rutiner eller instruktioner in. Hela dokumentet läggs in på en webbsida, åtkomligt endast för kunden. Från sidan kan man, om man vill läsa någon lagregel i klartext klicka sig vidare till lagtexter och föreskrifter av betydelse.

3.

Så fort en regel av betydelse för kundens verksamhet ändras eller kommer till, meddelar vi detta per e-post. Vi lämnar också en begriplig förklaring och kommer med förslag på lämpligt agerande.

miljolagar

4. 

Om det uppstår frågor kring lagarnas betydelse för den egna verksamheten eller frågor om den praktiska hanteringen av någon fråga vänder man sig till oss per e-post eller telefon, och får ett besked. Exempelvis: “Det har uppstått den här typen av avfall – vilka regler gäller?”

5.

Med intervall som vi kommer överens om gör vi en personlig genomgång med företagets kontaktperson. Detta för att ge en samlad bild av förändringar inom lagområdet och stämma av vår bild av verksamheten, så att vår rådgivning blir verklighetsbaserad och säker.